Le portique

Nihil novi sub sole !

Accueil > Archives > Abrégé de philosophie grecque > Empédocle > DE LA NATURE (ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ)

DE LA NATURE (ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ)

mardi 3 janvier 2006, par Robin Delisle

De la Nature par Empédocle.

 

Avertissement : cette traduction en alexandrins non rimés a fait l'objet de débats sur fr.lettres.langues-anciennes.grec.

 

I
Παυσανίη, σὺ δὲ κλῦθι, δαΐφρονος Ἀγχίτου υἱέ.

Fils du brave Antichès, Pausanias, tends l'oreille :

II
στεινωποὶ μὲν γὰρ παλάμαι κατὰ γυῖα κέχυνται·
πολλὰ δὲ δείλ' ἔμπαια, τά τ' ἀμβλύνουσι μερίμνας.
παῦρον δὲ ζωῆς ἰδίου μέρος ἀθρήσαντες
ὠκύμοροι καπνοῖο δίκην ἀρθέντες ἀπέπταν
αὐτὸ μόνον πεισθέντες, ὅτωι προσέκυρσεν ἕκαστος
πάντοσ' ἐλαυνόμενοι, τὸ δ' ὅλον πᾶς εὔχεται εὑρεῖν·
οὕτως οὔτ' ἐπιδερκτὰ τάδ' ἀνδράσιν οὐδ' ἐπακουστά
οὔτε νόωι περιληπτά. σὺ δ' οὖν, ἐπεὶ ὧδ' ἐλιάσθης,
πεύσεαι οὐ πλέον ἠὲ βροτείη μῆτις ὄρωρεν.

Les paumes resserrées gisent le long du corps.
Nombreux, les maux brutaux émoussent les pensées.
Percevant pauvre part de leur propre existence,
prompts au deuil, l'âcre loi du bûcher, leur convient
Convaincus seulement au hasard des rencontres,
Êtres épars, le Tout, qui fait voeu d'y venir ?
Inaudibles à l'homme et invisibles restent
Ces secrets insensés à l'esprit.La sagesse,
Être errant, sache-le, n'a de meilleur éveil.

III
ἀλλὰ θεοὶ τῶν μὲν μανίην ἀποτρέψατε γλώσσης,
ἐκ δ' ὁσίων στομάτων καθαρὴν ὀχετεύσατε πηγήν.
καὶ σέ, πολυμνήστη λευκώλενε παρθένε Μοῦσα,
ἄντομαι, ὧν θέμις ἐστὶν ἐφημερίοισιν ἀκούειν,
πέμπε παρ' Εὐσεβίης ἐλάουσ' εὐήνιον ἅρμα.
μηδέ σέ γ' εὐδόξοιο βιήσεται ἄνθεα τιμῆς
πρὸς θνητῶν ἀνελέσθαι, ἐφ' ὧι θ' ὁσίης πλέον εἰπεῖν
θάρσεϊ καὶ τότε δὴ σοφίης ἐπ' ἄκροισι θοάζειν.
ἀλλ' ἄγ' ἄθρει πάσηι παλάμηι, πῆι δῆλον ἕκαστον,
μήτε τι ὄψιν ἔχων πίστει πλέον ἢ κατ' ἀκουήν
ἢ ἀκοὴν ἐρίδουπον ὑπὲρ τρανώματα γλώσσης,
μήτε τι τῶν ἄλλων, ὁπόσηι πόρος ἐστὶ νοῆσαι,
γυίων πίστιν ἔρυκε, νόει θ' ἧι δῆλον ἕκαστον.

De ma langue déviez, dieux, la folie des hommes,
D'une bouche sacrée, dérivez source pure.
Et toi, vierge aux bras blancs, Muse, large mémoire,
Ce que Thémis permet d'ouïr aux éphémères,
Je t'implore, envoie-moi Foi en guider le char.
Qu'à ta gloire une fleur ne te force à dire
Plus que ne permet la loi sacrée hardiment
Aux mortels - donc, les mouvoir aux pics du savoir.
Allons, vois de la main chaque chose apparaître,
Un objet sous les yeux, ne te fie à ton ouïe
ni aux bruits qu'on entend ni aux déclarations,
Quand passe la pensée, ne rejette aucun membre,
Et saisis ce par quoi chaque objet apparaît.

IV
ἀλλὰ κακοῖς μὲν καρτὰ μέλει κρατέουσιν ἀπιστεῖν.
ὡς δὲ παρ' ἡμετέρης κέλεται πιστώματα Μούσης,
γνῶθι διασσηθέντος(1) ἐνὶ σπλάγχνοισι λόγοιο.
(1) variante διατμηθέντος

Ils doivent, les méchants, se défier des puissants,
Puisque le veut la foi de notre Muse, toi,
Mon discours mis à jour aux tréfonds, juge-s-en.

V
στεγάσαι φρενὸς ἔλλοπος εἴσω.

Et renferme en ton coeur [le secret] en silence.

VI
τέσσαρα γὰρ πάντων ῥιζώματα πρῶτον ἄκουε·
Ζεὺς ἀργὴς Ἥρη τε φερέσβιος ἠδ' Ἀιδωνεύς
Νῆστίς θ', ἣ δακρύοις τέγγει κρούνωμα βρότειον.

Entends d'abord les quatre racines de tout
Zeus l'éclatant, vitale Héra puis Aidoneus
Et Nestis qui nourrit les mortels de ses larmes

VII
ἀγένητα.

Inengendrés

VIII
ἄλλο δέ τοι ἐρέω· φύσις οὐδενός ἐστιν ἁπάντων
θνητῶν, οὐδέ τις οὐλομένου θανάτοιο τελευτή,
ἀλλὰ μόνον μίξις τε διάλλαξίς τε μιγέντων
ἐστί, φύσις δ' ἐπὶ τοῖς ὀνομάζεται ἀνθρώποισιν.

Je vais te dire encor : il n'est nulle naissance
D'aucun mortel, et nulle fin d'aucune mort
Mais seulement mixtion puis union du mélange ;
Ce que chez les humains on appelle naissance.

IX
οἱ δ' ὅτε μὲν κατὰ φῶτα μιγέντ' εἰς αἰθέρ' ἵκωνται
ἢ κατὰ θηρῶν ἀγροτέρων γένος ἢ κατὰ θάμνων
ἠὲ κατ' οἰωνῶν, τότε μὲν τὸ λέγουσι γενέσθαι·
εὖτε δ' ἀποκρινθῶσι, τὰ δ' αὖ δυσδαίμονα πότμον·
ἣ θέμις [οὐ] καλέουσι, νόμωι δ' ἐπίφημι καὶ αὐτός.

Quand, mélangés, ils vont, à l'aube, vers l'Ether,
Espèce d'animaux féroces ou de plantes,
D'êtres ailés, on dit alors "génération"
Quand ils se dissocient, "infortuné trépas" ;
Voilà d'injustes noms , j'adhère à cet avis.

X
θάνατον . . . ἀλοίτην.

Coupable mort...

XI
νήπιοι· οὐ γάρ σφιν δολιχόφρονές εἰσι μέριμναι,
οἳ δὴ γίγνεσθαι πάρος οὐκ ἐὸν ἐλπίζουσιν
ἤ τι καταθνήισκειν τε καὶ ἐξόλλυσθαι ἁπάντηι.

Les sots : de profondeur, leurs soucis n'en ont pas,
Leurs espoirs voient l'étant devenir non-étant,
De l'Être leurs espoirs voient jaillir le non-Être (variante, laquelle
des deux solutions vous semble la mieux ?)
Une chose périr, toute entière perdue.

XII
ἔκ τε γὰρ οὐδάμ' ἐόντος ἀμήχανόν ἐστι γενέσθαι
καί τ' ἐὸν ἐξαπολέσθαι ἀνήνυστον καὶ ἄπυστον·
αἰεὶ γὰρ τῆι γ' ἔσται, ὅπηι κέ τις αἰὲν ἐρείδηι.

Du non-Être en effet, pas de génération
Et de l'Être une fin n'est ouïe ni possible
Car toujours il sera où sans fin on l'appuie.

XIII
οὐδέ τι τοῦ παντὸς κενεὸν πέλει οὐδὲ περισσόν.

Ni manque ni surplus ne se meut dans le Tout

XIV
τοῦ παντὸς δ' οὐδὲν κενεόν· πόθεν οὖν τί κ' ἐπέλθοι;

Rien d'absent dans le Tout : d'où viendrait un ajout ?

XV
οὐκ ἂν ἀνὴρ τοιαῦτα σοφὸς φρεσὶ μαντεύσαιτο,
ὡς ὄφρα μέν τε βιῶσι, τὸ δὴ βίοτον καλέουσι,
τόφρα μὲν οὖν εἰσίν, καί σφιν πάρα δειλὰ καὶ ἐσθλά,
πρὶν δὲ πάγεν τε βροτοὶ καὶ [ἐπεὶ] λύθεν, οὐδὲν ἄρ' εἰσιν.

Cela, nul sage en lui ne le devinerait
Le temps qu'on est vivant, on l'appelle existence
L'existence côtoie le bonheur et les maux
L'homme est néant, avant de naître, après la mort.

(1). La traduction du fragment n°15 a été réalisée par Henri Tournier sur le newsgroup news://news.wallonie-en-ligne.net/nzn.fr.langue.grecque le 14 janvier 2000. Elle est publiée ici avec son accord.


XX
τοῦτο μὲν ἀν βροτέων μελέων ἀριδείκετον ὄγκον·
ἄλλοτε μὲν Φιλότητι συνερχόμεν' εἰς ἓν ἅπαντα
γυῖα, τὰ σῶμα λέλογχε, βίου θαλέθοντος ἐν ἀκμῆι·
ἄλλοτε δ' αὖτε κακῆισι διατμηθέντ' Ἐρίδεσσι
πλάζεται ἄνδιχ' ἕκαστα περὶρρηγμῖνι βίοιο.
ὡς δ' αὔτως θάμνοισι καὶ ἰχθύσιν ὑδρομελάθροις
θηρσί τ' ὀρειλεχέεσσιν ἰδὲ πτεροβάμοσι κύμβαις.

Des membres des mortels on le voit dans l'Ensemble :
Tantôt dans l'Un l'Amour réunit tous les membres
Echus au corps à l'apogée de l'existence,
Tantôt, éparpillés par la Haine mauvaise,
Le ressac de la vie les sépare et ballotte ;
De même pour la plante et le poisson dans l'onde,
Le fauve en sa montagne et le courbe albatros.(1)

(1). La traduction du fragment n°20 a été réalisée par Henri Tournier sur le newsgroup news://news.wallonie-en-ligne.net/nzn.fr.langue.grecque le 28 février 2000. Elle est publiée ici avec son accord.


XXII
ἄρθμια μὲν γὰρ ταῦτα ἑαυτῶν πάντα μέρεσσιν,
ἠλέκτωρ τε χθών τε καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
ὅσσα φιν ἐν θνητοῖσιν ἀποπλαχθέντα πέφυκεν.
ὡς δ' αὔτως ὅσα κρᾶσιν ἐπαρκέα μᾶλλον ἔασιν,
ἀλλήλοις ἔστερκται ὁμοιωθέντ' Ἀφροδίτηι.
ἐχθρὰ [δ' ἃ] πλεῖστον ἀπ' ἀλλήλων διέχουσι μάλιστα
γέννηι τε κρήσει τε καὶ εἴδεσιν ἐκμάκτοισι,
πάντηι συγγίνεσθαι ἀήθεα καὶ μάλα λυγρά
Νείκεος ἐννεσίηισιν, ὅτι σφίσι γένναν ἔοργεν.

Car les voici liés tous à leurs parties propres,
Le soleil et la terre et le ciel et la mer
Qui naissent dispersés entre les mortels mêmes.
Ainsi les pourvoyeurs plus enclins au mélange
Se vouent amour commun, images d'Aphrodite.
Ennemis divergeant l'un de l'autre à l'extrême,
De race, de mélange et de formes empreintes,
Ils n'usent pas d'union et peinent en tout lieu,
Sur avis de la Haine ; ici finit leur race.

XXIII
ὡς δ' ὁπόταν γραφέες ἀναθήματα ποικίλλωσιν
ἀνέρες ἀμφὶ τέχνης ὑπὸ μήτιος εὖ δεδαῶτε,
οἵτ' ἐπεὶ οὖν μάρψωσι πολύχροα φάρμακα χερσίν,
ἁρμονίηι μείξαντε τὰ μὲν πλέω, ἄλλα δ' ἐλάσσω,
ἐκ τῶν εἴδεα πᾶσιν ἀλίγκια πορσύνουσι,
δένδρεά τε κτίζοντε καὶ ἀνέρας ἠδὲ γυναῖκας
θῆράς τ' οἰωνούς τε καὶ ὑδατοθρέμμονας ἰχθῦς
καί τε θεοὺς δολιχαίωνας τιμῆισι φερίστους·
οὕτω μή σ' ἀπάτη φρένα καινύτω ἄλλοθεν εἶναι
θνητῶν, ὅσσα γε δῆλα γεγάκασιν ἄσπετα, πηγήν,
ἀλλὰ τορῶς ταῦτ' ἴσθι, θεοῦ πάρα μῦθον ἀκούσας.

Au coloriage ainsi des offrandes, les peintres,
Deux experts en leur art, pétris de connaissances,
Après qu'ils ont saisi leurs produits colorés,
Harmonisant à deux plus ou moins le mélange
Réalisent pour tous des portraits ressemblants
Deux d'entre-eux générant arbres, femmes et hommes,
Bêtes, oiseaux, poissons qui subsistent de l'eau ;
N'induis pas en ton coeur cette erreur qu'est ailleurs
La source d'éléments d'apparence indicibles,
D'une oreille aiguisée, écoute la déesse.

Retour aux Jardins de Lucullus