Le portique

Nihil novi sub sole !

Accueil > Éléments de langues latine et grecque > Langue grecque > Initiation > Hélios

Hélios

jeudi 16 février 2006, par Robin Delisle

HYMNE AU SOLEIL

Εἲς Ἥλιον
ἥλιον ὑμνεῖν αὖτε* Διὸς τέκος ἄρχεο Μοῦσα,
Καλλιόπη, φαέθοντα, τὸν Εὐρυφάεσσα* βοῶπις
γείνατο Γαίης παιδὶ καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος :
γῆμε γὰρ Εὐρυφάεσσαν ἀγακλειτὴν Ὑπερίων,
αὐτοκασιγνήτην, ἥ οἱ τέκε κάλλιμα τέκνα,
Ἠῶ τε ῥοδόπηχυν ἐυπλόκαμόν τε Σελήνην
Ἠέλιόν τ’ ἀκάμαντ’, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν,
ὃς φαίνει θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν
ἵπποις ἐμβεβαώς : σμερδνὸν δ’ ὅ γε δέρκεται ὄσσοις
χρυσέης* ἐκ κόρυθος : λαμπραὶ δ’ ἀκτῖνες ἀπ’ αὐτοῦ*
αἰγλῆεν στίλβουσι παρὰ κροτάφων δέ τ’ ἔθειραι
λαμπραὶ ἀπὸ κρατὸς χαρίεν κατέχουσι πρόσωπον
τηλαυγές* : καλὸν δὲ περὶ χροὶ̈ λάμπεται ἔσθος
λεπτουργές, πνοιῇ ἀνέμων : ὕπο δ’ ἄρσενες ἵπποι.
ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γε στήσας χρυσόζυγον ἅρμα καὶ ἵππους,
αὐτόθι παύεται ἄκρου ἐπ’ οὐρανοῦ, εἰσόκεν αὖτις
θεσπέσιος* πέμπῃσι δι’ οὐρανοῦ Ὠκεανόνδε.

χαῖρε, ἄναξ, πρόφρων δὲ βίον θυμήρε’ ὄπαζε.
ἐκ σέο δ’ ἀρξάμενος κλῄσω* μερόπων γένος ἀνδρῶν
ἡμιθέων, ὧν ἔργα θεαὶ θνητοῖσιν ἔδειξαν.

Texte transformé
Λαμπρόν ἥλιον, Διὸς υἵον, ὑμνεῖν αὖτις ἄρχεις, Μοῦσα, Καλλιόπη. Γίγνεται ἐκ τοῦ υἵου τῆς Γαίας καὶ τοῦ μεστοῦ ἀστέρων Οὐρανοῦ. γαμεῖ γὰρ Εὐρυφάεσσαν ἀγακλειτὴν Ὑπερίων καὶ κάλλους ἀπόγονους δωρεῖται αὐτῇ : Ἠῶ τε ῥοδόπηχυν ἐυπλόκαμόν τε Σελήνην καὶ Ἠλιόν τ’ ἀκάματον. Ὁ Ἥλιος θνητοῖς τε καὶ ἀθανάτοις θεοῖς φαίνει. Δία τὴν τῶν ἀνέμων πνοιήν, ἡ αὐτοῦ στολή περὶ χροιᾶς λάμπει. Ἀπὸ τῆς ἁμάξης λαμπράν ἀκτινοβολιαν εἰς τὴν γήν εἰσβάλλει · ἄρ’ ὁ θεσπέσιος Ἥλιος τὴν χρυσοζύγην ἄμαξην καὶ ἵππους , ἄκρου ἐπ’ οὐρανοῦ, πέμπει, δι’ οὐρανοῦ εἰς Ὠκεανόν. « Χαῖρε ῷ βασιλεῦ τοῦ οὐρανοῦ ! βίον κοσμεῖς »

1 ἔνθ = ἐστιν 2 ὅ = celui qui 3 στήσας = ayant attelé 4 subjonctif présent 3ème personne du singulier. Le COD est sous entendu (χρυσόζυγον ἅρμα)

Vocabulaire

Hélios : vocabulaire
vocabulaire de la version

Hélios est le premier dieu du soleil chez les Grecs. C’est progressivement qu’Apollon l’évincera.

Son identité


Hélios est né des Titans : Hypérion (dieu du feu) et Théïa.
Ses soeurs sont Séléné (la Lune) et Eos (l’Aurore).
Il est l’oeil du monde, celui qui voit tout.

Ses conquêtes et ses enfants


Hélios est à l’origine (le père pour les deux premières, le grand-père pour la dernière) de trois femmes particulièrement célèbres et terribles : Circé la magicienne de l’Odyssée, Pasiphaé l’épouse de Thésée et belle-mère incestueuse de son beau-fils, et Médée, amante de Jason.

Rhodes et son colosse


L’île de Rhodes lui voue un culte en particulier, au point de lui avoir édifié le fameux colosse : toute de bronze, la statue mesure à peu près 32 m de hauteur et demanda 12 années pour l’ériger (304 à 292) ! Elle était placée à l’entrée du port de Rhodes pour bien montrer la volonté de grandeur de l’île.

Représentation d’Hélios


Hélios sous forme humaine n’apparaît qu’au IVe s. av. J.-C.Il est généralement dressé sur son char , un disque solaire rayonnant au-dessus de la tête. La plus ancienne sculpture d’Helios encore entière est celle du fronton Est du Parthénon. Elle date de 430 av. J.-C.

Le parcours quotidien du soleil


Chaque matin, il s’éveille au chant du coq dans son palais situé à l’Extrême-Orient près de Colchis. Il parcourt ensuite le ciel sur son char auquel sont attelés 4 chevaux et se rend dans sa seconde demeure, située à l’Extrême-Occident.
Sa sœur Eos aux doigts de rosée, quitte alors l’est, où elle a passé la nuit et se rend sur un char sur le mont Olympe : là elle annonce aux dieux l’arrivée d’Hélios sur la bordure occidentale d’Océan.
C’est ici, en effet, que les chevaux du dieu Soleil se reposent en broutant dans les Îles des Bienheureux.
La nuit tombée, Hélios vogue sur l’Océan qui entoure le monde pour rejoindre l’Orient. Son char et son attelage sont placés sur un bac en or que lui a fabriqué le dieu forgeron Héphaïstos. Une cabine confortable abrite son sommeil nocturne jusqu’à l’aurore.

Face aux feux du soleil...

Plusieurs philosophes grecs ont fait du soleil l’emblème de la Vérité

- L’Eléate Parménide rapporte dans son poème "Nature", le voyage qu’il a fait dans le char du Soleil, en compagnie des filles d’Hélios. Le char solaire l’a amené de l’obscurité à la lumière, à la réalisation de ce qu’il a appelé "le cœur inébranlable de la Vérité toute ronde."
- un autre philosophe grec, Platon, a identifié lui aussi le Soleil à la Vérité dans son ouvrage la République laissant au seul sage le privilège de pouvoir contempler en face l’astre solaire.

Soleil
Petite partie d’un tableau de Jan I Bruegel dit de Velours

Activités
Traduction de l’hymne homérique.
Recherche autour de Médée, Pasiphaé et Circé : résumés succincts des légendes qui touchent chacune d’entre elles.
Trouver une reconstitution du Colosse de Rhodes. Faire une copie sur papier de cette reconstitution.
La gravure ci-dessus est une réalisation de Jan I Bruegel, dit de Velours. Essayer de retrouver le nom de l’oeuvre et un commentaire la décryptant.

Remarque : A donner aux élèves au moment de Noël, en l’honneur du nouveau soleil. Faire le rapprochement avec les diverses interprétations de l’étymologie de Noël.